Januari en februari 2021

Afbeeldingen, tekeningen, kijkdozen voor je raam

Elk gezin in de Bloemekenswijk kon zich opgeven om een lichtkrans aan te vragen aan het Buurtcentrum. Deze actie is ondertussen afgesloten en kende veel succes.

We riepen ook op om tegelijk ook een afbeelding, tekening, kijkdoos, enz. voor je raam te plaatsen. Zo kregen de mensen van de Bloemekenswijk mooi verlichte tafereeltjes om naar te kijken in deze donkere wintermaanden.


 

 

Zondag 21 maart 2021, op "afspraak" (zie verder in de tekst hieronder)

Gentsche Gruute Kuis Bloemekenswijk 2021

Wegens de Corona-problematiek mogen we niet meer met grote groepen samenkomen. Daarom kan iedereen die alleen (of met maximum vier volwassenen (en max. 10 kinderen jonger dan 13 jaar) één straat, of een gedeelte van één straat, of meerdere straten uit de Bloemekenswijkopruimen wil opruimen, zich melden aan Deelnemer.Bloemekensforum@gmail.com zodat we overlappingen kunnen vermijden en kunnen afspreken hoe en waar we je de nodige vuilzakken kunnen bezorgen en waar je de volle zakken kan terugbrengen.

De vzw Bloemekensforum doet dit in samenwerking met het Buurtcentrum van de Bloemekenswijk en de wijkclub Jean Jaurès.

Stuur een berichtje via een e-mail aan bovenstaand mailadres zodat we tijdig het materiaal en verdere uitleg kunnen bezorgen.


 

Van zondagmorgen 4 april (Pasen) tot en met zondagavond 18 april 2021

UCO-eité: Grote Paas - Speur - Opdrachtentocht

Tegen het raam van verschillende huizen in de Bloemekenswijk, en bij uitbreiding een beetje Mariakerke en Wondelgem (Kolegem), zal je affiches vinden waarop opdrachten staan.

Er zijn dit jaar zelfs vragen/affiches voor 4 verschillende leeftijdscategorieën:

  • één voor kinderen tot en met 5 jaar, 7 affiches met verschillende vragen;
  • één voor kinderen van 6 tot en met 8 jaar, 7 affiches met verschillende vragen;
  • één voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar, 7 affiches met verschillende vragen en
  • één voor kinderen, tieners, adolescenten en volwassenen die ouder zijn dan 12 jaar (aangeduid op de affiches met "Vraag X voor de > 12 jarigen"), 18 vragen. Deze vragen staan onderaan de affiches van de kinderen tot 12 jaar. De volwassenen kunnen dus deze keer ook mee zoeken en aangepaste vragen beantwoorden.

Binnen elke leeftijdscategorie moeten er dus verschillende opdrachten vervuld worden. Op elke affiche staat slechts één opdracht voor eenzelfde leeftijdscategorie. Dat betekent dat je verschillende huizen zal moeten zoeken en vinden met de juiste opdrachtaffiche. Je zal dus enkele straten moeten aflopen om een volledige opdrachtenreeks te vinden.

Op de affiches staat steeds vermeld voor welke leeftijd de opdracht geldt, en welke nummer van de opdracht het is (zo kan je het antwoord op de juiste plaats op het antwoordformulier invullen - belangrijk).

Druk minstens één antwoordformulier per deelnemer af dat zal meedoen (en dat moet dan uiteraard een antwoordblad van de juiste leeftijdscategorie zijn).

De antwoordbladen per leeftijdscategorie vind je hieronder (.pdf-bestanden).

De mensen die geen printer ter beschikking hebben kunnen via een mail aan
Deelnemer.Bloemekensforum@gmail.com
de juiste antwoordbladen aanvragen (we hebben dan wel je postadres en het aantal antwoordformulieren per leeftijdscategorie nodig).

Je zal dus het antwoordformulier moeten meenemen op je tocht doorheen de Bloeme-kenswijk + uiteraard ook iets (een balpen en plankje of zo) om er de antwoorden mee op te schrijven en enkele kleurpotloden of kleurstiften.

De kinderen mogen NIET ALLEEN op pad. Ze moeten STEEDS BEGELEID ZIJN VAN MINSTENS 1 VAN HUN OUDERS!

Voor de veiligheid worden er best GEEN KINDEREN VAN VERSCHILLENDE GEZINNEN IN EENZELFDE ZOEKGROEPJE GEMENGD!

Let er ook op dat:

  • je de nodige sociale afstand respecteert (minimaal 1,5 meter t.o.v. mensen die niet in hetzelfde huis wonen, bv. passanten of andere gezinnen die de zoektocht doen). Blijf ook niet staan om een praatje te maken met andere mensen en blijf ook niet langer dan nodig staan aan het huis met een opdrachtenaffiche.
  • kinderen niet plotseling de straat oversteken omdat ze aan de andere kant van de straat ook opdrachtenaffiches of vriendjes zien!
  • er wordt niet aangebeld aan de huizen met een opdrachtenaffiche, er moet en mag geen contact gelegd worden met de mensen die hun raam ter beschik-king stellen voor dit spel.

Wanneer een deelnemer alle opdrachten van zijn/haar leeftijdscategorie opgelost heeft, kan je het antwoordformulier in de brievenbus steken van de Maisstraat nr. 24, 9000 Gent (rode brievenbus in de voortuin), of opsturen via de gewone post naar "Bloeme-kensforum UCO-eité 2021" op hetzelfde adres.

Dit paasspel loopt van zondag 4 april (Pasen) tot en met zondag 18 april 2021. Je hoeft je dus zeker niet te haasten! Je kan de zoektocht dus ook spreiden over verschillende da-gen (bv voor de kleuters, of om spreiding in de tijd mogelijk te maken).

De kans is groot dat de paashaas eens langskomt (ergens in de loop van de eerste week na de paasvakantie) bij de deelnemers die een volledig ingevuld antwoordblad ingediend hebben.

Tip: begin gewoon in de straat dicht bij je huis en de dichtstbijzijnde straten. Je hoeft dus zeker niet alle straten af te lopen! Er zijn meerdere circuits waarbinnen je alle opdrachten kan vinden.

We wensen jullie veel plezier en een aangenaam tijdverdrijf met deze paas-speurtocht in deze barre Coronese tijden.

Bloemekensforum vzw, Fuchsiastraat 100, 9000 Gent, België.
Ondernemingsnr. 0551.951.378, BTWnr. BE0551951378,
Rekeningnr. BE44 9731 1566 3945, RPR Gent, afdeling Gent,
Facebook: Bloemekensforum e-mail: bloemekensforum@gmail.com