Gruute Kuis Bloemekenswijk en aangrenzende wijken in 2022

Oproep om massaal deel te nemen aan de Gruute Kuis van 12 tot 20 maart

Wij zijn al met 22 groepjes en 1 klas die mee opruimen!

Net zoals vorig jaar roepen we met verschillende verenigingen van de wijk op om mee te doen aan de "Gruute Kuis" van onze straten, pleintjes en parkjes.

Wij zijn:

Omwille van de corona-beperkingen is het misschien niet aangewezen om met grote groepen op hetzelfde moment samen door de straten te lopen (alhoewel het in de week van 12 tot en met 20 maart misschien wel al kan meevallen).
Daarom is er ook besloten om aan individuen en kleine groepjes de kans te geven om gedurende een hele week hun opruimacties te spreiden (in feite doen een aantal van onze buren dit ook al het hele jaar door).

Het vorig jaar konden we bijna de helft van de straten van de Bloemekenswijk (en delen van Mariakerke en Wondelgem) even zwerfvuil vrij maken. Uiteraard willen we dit jaar nog beter doen!

Hoe gaan we dat doen?

We maakten een gedetailleerd stratenplan op van onze wijk.
Klik daarvoor (en zoom in) op: Stratenplan van de Bloemekenswijk en de noordrand

Zodra iemand te kennen geeft dat hij een deel van een straat, of meerdere straten, of parkje ... zal opruimen, dan kleuren we die straat enz.. groen op dit plan. Op die manier kan iedereen volgen welke delen er nog niet opgenomen zijn - en vermijden we dubbel werk!

Wil jij alleen, of met je gezien, of met vrienden of bv. jullie sportvereniging of school ... een straat (of meer) aanpakken, stuur dan een e-mailtje naar Klik hier om met uw standaard-mailprogramma een mail te sturen aan deelnemer.bloemekensforum@gmail.com

Als je niet via de bovenstaande link een mail stuurt, geef dan in elk geval mee welk deel van welke straat of straten je zal opruimen (van huisnummer x tot huisnummer y, of van de hoek met straat A tot de hoek met straat B).
Geef ook op wanneer je de speciale vuilzakken zal komen ophalen in het buurtcentrum (Frans van Ryhovelaan 119) op vrijdagnamiddag 11 maart vanaf 15:00 tot 19:00 uur, of op zaterdagvoormiddag 12 maart van 10:30 tot 12:00 uur.
Geef eventueel ook je telefoonnummer op zodat we desnoods snel kunnen communiceren indien nodig (alle gegevens worden volgens de recentste privacy-regels behandeld en dus zeker niet doorgegeven aan derden).

De gevulde (speciale PMD-zakken) mag je aan je eigen deur buiten zetten wanneer er een ophaling van PMD-zakken in je straat is.

De gevulde (speciale rest-)vuilzakken kunnen in elk geval terug gebracht worden van zaterdag 19 tot en met zondag 20 maart (ten laatste om 15:00 uur) aan het buurtcentrum in de Frans van Ryhovelaan 119. Voor straten die heel ver van het buurtcentrum liggen kunnen we nog andere plaatsen afspreken.

Komaan, doe mee! Als iedereen 2 uurtjes opruimt krijgen we de hele wijk proper.